tanghaheng-mootang-1

หมูแท่ง

 

คัดเนื้อหมูแดง ปรุงรสด้วยเครื่องปรุงชั้นเยี่ยม อัดแท่งให้ได้รูปทรงแล้วนำไปอบจนได้หมูแท่งที่กรอบ หอมอร่อย รับประทานเป็นอาหารวว่าง
ขนาด 200 กรัม

 tanghaheng-mootang-1