tanghaheng-sengrop-1

หมูหยองเส้นกรอบ

 

ผลิตจากเนื้อหมูคัดพิเศษ ผ่านกรรมวิธีการอบจนได้เส้นที่กรอบ อร่อย ละลายในปาก รับประทานกับข้าวต้ม โรยบนโจ๊กหรือใช้เป็นอารหารขบเขี้ยวยามว่าง
ขนาด 200 กรัม
 tanghaheng-sengrop-1