tanghaheng-mootoop-1

หมูทุบ

 

กล่าวกันว่า “กระท้อนยิ่งทุบยิ่งหวาน” วันนี้ ตั้งฮะเฮง ได้บรรจงสร้างสรรค์หมูทุบทรงเครื่อง ที่ให้ความเหนียวหุน่มและรสชาติที่กลมกล่อม เหมาะสำหรับรับประทานเป็นอาหารว่าง

ขนาด 200 กรัม

 tanghaheng-mootoop-1